Vissza a főoldalra!

Energiatakarékos Technológiák Kutató és Fejlesztő Műhelye Egyesület

Az egyesület eddigi összejövetelei

 

2002. szeptember 14. - Első egyesületi összejövetel

A következő tervezett témák voltak:

 

2002. október 12. - Közgyűlés

Részlet a meghívóból: "... közgyűlést kell tartsunk, mivel a bíróság áttekintette a bejegyzési kérelmünket és a talált észrevételei alapján módosításra kérte fel az egyesületünk alapító tagságát. Akkor tudjuk ezeket a módosításokat végrehajtani, ha minden alapító tag megjelenik és ott érvényes határozatot hozunk arról, hogy a szükséges módosításokat elfogadjuk."

Napirend:

 

2002. november 9. - Egyesületi összejövetel

Program:

13.00 Magyar László: Közgazdasági és jogi alapismeretek kutatóknak, fejlesztőknek I. rész
14.00 Sarkadi Dezső: A dinamikus gravitációról, újszerű gravitációs kísérletek
15.00 Magyar László: A fizikai tudományok legfontosabb eredményei a XX. században - atomszerkezet, kvantummechanika, relativitáselmélet - kétségek és talányok
16.00 Egyesületi szervezési és működési ügyek
17.00 Bemutató akkumulátorok új technológia szerinti gyorstöltéséről

 

2002. december 14. - Egyesületi összejövetel

Program:

Nyilvános előadások:

13.00 Magyar László: Közgazdasági és jogi alapismeretek kutatóknak, fejlesztőknek II. rész
14.00 Máthé Sándor: A fény terjedése gravitációs erőtérben és az éter mint közvetítő közeg
15.00 Benkő László: A forgómozgás néhány ismeretlen tulajdonsága és ezek esetleges hatásai
16.00 Magyar László: Elemi részecskék és a természet erői

Egyesületi ügyek:

17.00 Tájékoztató az utóbbi időben végzett munkáról, tárgyalásokról. Az egyesületi szervezési és működési szabályzatának elfogadása

 

2003. január 11. - Egyesületi összejövetel

Program:

Nyilvános előadások:

13.00 Magyar László: Közgazdasági és jogi alapismeretek kutatóknak, fejlesztőknek II. rész
13.30 Tassi Tamás: Relativitás avagy éter
14.30 Magyar László: Elemi részecskék és a természet erői
15.00 Konzultáció az előadásokon elhangzottakról

Egyesületi ügyek:

15.45 Tassi Tamás, Varsányi Péter: Az egyesület internetes honlapja tervezetének megvitatása, a honlapkészítés menetének kidolgozása.

 

2003. február 8. - Közgyűlés

Program:

Egyesületi ügyek:

13.00 Beszámoló a 2002. évben történtekről (Szendefi József)
13.30 A 2003. évi tervek ismertetése és megvitatása
14.30 Az egyesületi szmsz elfogadása

Nyilvános előadások:

15.15 Magyar László: Közgazdasági és jogi alapismeretek kutatóknak, fejlesztőknek III. rész
15.45 (előkészítés alatt)
16.45 Konzultáció az előadásokon elhangzottakról, majd konzultáció az egyesületi tagok között

 

2003. március 22. - Egyesületi összejövetel

Program:

13.00 Magyar László: Közgazdasági és jogi alapismeretek kutatóknak, fejlesztőknek IV. rész
14.00 Szendefi József: A logaritmikus spirális
15.00 Magyar László: Torziós hullámok és általános hullámelmélet
16.30 Jankó Ferenc: Lifter - előadás és bemutató

 

2003. április 12. - Egyesületi összejövetel

Program:

13.00 Magyar László: Közgazdasági és jogi alapismeretek kutatóknak, fejlesztőknek V. rész
14.00 Benkő László: Az Einstein-féle relativitáselmélet
16.00 Magyar László: A relativisztikus energia diszkutálása - Dobó Andor elméletének ismertetése

 

2003. május 17. - Egyesületi összejövetel

Program:

13.00 Magyar László: Közgazdasági és jogi alapismeretek kutatóknak, fejlesztőknek VI. rész
13.45 Szabó Ferenc: Hogyan csináljunk könnyen-gyorsan elektronikus mérőműszereket
14.30 Tassy Tamás: Naptükör
15.30 Jekkel János: Saját fejlesztésű napkollektor (bemutató)
16.30 Horváth Csaba: Permanens mágnesekből kinyerhető mechanikai (mozgási) energia

 

2003. június 14. - Egyesületi összejövetel

Program:

13.00 Tassi Tamás: Bizonyítottan létező örökmozgók
14.00 Kováts Lajos: Adams-motor. Előadás és bemutató
15.00 Horváth Csaba: Permanens mágnesekből kinyerhető mechanikai (mozgási) energia, 2. rész (elmaradt)

 

2003. július 12. - Egyesületi összejövetel

Program:

13.00 Magyar László: Közgazdasági és jogi alapismeretek kutatóknak, fejlesztőknek VII. rész
14.00 Benedek Antal: Testatika-distatika-meternita
15.00 Magyar László: Elektrogravitációs mérések és eredmények
16.00 Horváth Csaba: Permanens mágnesekből kinyerhető mechanikai (mozgási) energia, 2. rész

 

2003. augusztus 9. - Egyesületi összejövetel

Program:

13.00 Magyar László: Közgazdasági és jogi alapismeretek kutatóknak, fejlesztőknek VII.
14.00 Szabó Tamás: Fokozott Tér-Idő Affinitási Konstelláció (FTIAK) mint a legújabb-generációs energia-termelő rendszerek termelési és szünetelési algoritmusainak feltárásához, illetve birtokba vételéhez szükséges hiányzó elem (1. rész)
14.30 Szabó Tamás: Jószolgálati szemléletű kommunikációs minták és lehetőségek a legújabb generációs energia-termelő rendszerek gazdái és az energia-lobby között
15.15 Szabó Ferenc: Mágneses jelenségek az övcsat rendszerben
16.45 Tassi Tamás: Hogyan működik a GPS?

 

2003. szeptember 13. - Egyesületi összejövetel

Program:

13.00 Szendefi József, Magyar László: Az új helyszín bemutatása és tájékoztató az utóbbi időszakban végzett munkákról
14.00 Máthé Sándor: A newtoni mechanika kiegészítése Sarkadi Dezső kísérletének matematikai leírása
15.00 Jekkel János: Övcsat transzformátor elvi és gyakorlati felépítése, bemutató mérések
16.30 Kiss László Sándor: Új technológiák aszály sújtotta területek megsegítésére

 

2003. október 11. - Egyesületi összejövetel

Program:

13.00 Bagdi Zoltán: Hogyan kellene megfogni a vákuumenergiát?
14.00 Tassi Tamás: Hogyan működik a GPS?
15.00 Szabó Ferenc: Nikola Tesla és a negatív önindukció

 

2003. november 8. - Egyesületi összejövetel

Program:

13.00 Szabó Tamás: Fokozott Tér-Idő Affinitási Konstelláció (FTIAK) mint a legújabb-generációs energia-termelő rendszerek termelési és szünetelési algoritmusainak feltárásához, illetve birtokba vételéhez szükséges hiányzó elem (2. rész)
14.30 Klinger László: Gyakorlati tapasztalatok ultrahangos vízbontás során
15.45 Magyar László: A tudomány szerepéről

 

2003. december 13. - Egyesületi összejövetel

Program:

13.00 Nagy Gábor: Az egyesített térelmélet
14.00 Tóth Zsolt: Az antigravitáció tabuja
16.20 Ujcz Mihály: Újszerű szabadalmaztatott tömlőszivattyú (bemutató) és a szabadalmaztatás története

 

2004. január 24. - Egyesületi összejövetel

Program:

13.00 Szendefi József: Az egyesület elmúlt évének értékelése
13.30 Magyar László: A gyógyító áram
15.00 Sarkadi Dezső: Gravitációmérés kettős ingával. Fénygravitációs kísérletek

 

2004. április 24. - Egyesületi összejövetel

Program:

13.00 Honti László: Humánia - komplex rendszer a műszaki fejlesztés elősegítéséért
14.30 Nehéz Imre: Szélkeltő légerőmű levegőnél könnyebb tetővel

 

2004 - 2006 között az Egyesületi összejövetelek egy időre elmaradtak.

 

2006. december 9. - Közgyűlés

Napirend:

12.30 Szendefi József: Az egyesület elmúlt időszakának értékelése
13.00 Az új vezetőség megválasztása
13.30 Az Egyesület munkájával kapcsolatos kérdések megvitatása és döntéshozatal
14.00 Szakmai előadások: Barna Tamás (Nimfea környezetvédelmi egyesület): "Csináld magad" napkollektor készítés
15.00 Zvolenszky István (agroenergetikus): A sötétségen áttörő napfény (kollektoros tények, eredmények)
16.00 Csefkó Pál: Élmény- és fejlesztési beszámoló (elmaradt)

 

2007. január 6. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Csefkó Pál: A 2006 december 9-én elmaradt "Élmény- és fejlesztési beszámoló" http://www.cspenergy.fw.hu/
14.00 Salca János: Vízáramgép, szivattyú vagy elektromos generátor meghajtására. http://www.vizaramgep.gportal.hu/
15.00 Zielinski Szilárd: Tapasztalatok gázüzemre átalakított autómotorral lakásfűtésre és elektromos áram előállítására.

 

2007. február 3. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Szendefi József - Ritz Sándorné: Az egyesületi pénzalap növelésének egy módja.
14.00 Jekkel János: A napenergia hasznosulása bolygónkon és az univerzumban.
15.00 K. Papp László: Spirálutas ultraszónikus "hőszivattyú ?" ( bemutatóval ).

 

2007. március 10. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Dr. Parák Tibor : Tapasztalatok földhő-hőszivattyús fűtéssel Svédországban.
14.00 Tassi Tamás : Másfajta elektromos áram. Témavázlat, WinWord 6.0 formátum
15.00 Tóth Attila : Tóth-féle relativitás, energia ill. ellenhatás nélküli impulzus nyerése, eddigi eredmények. http://www.trfuture.com/

 

2007. április 7. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Orbán Árpád Márk : Háztartási energiamegtakarító segédeszközök és a velük kapcsolatos tapasztalatok átadása.
14.00 Kováts Lajos : Mágneses és gravitációs motorok elemzése. Előadás és bemutató.
(Perendev-motor, rámpa-motor és az Orffyreus-kerék egyik lehetséges változata)
Témavázlat, WinWord 6.0 formátum
15.00 Szűcs Attila : Az akkumulátorok gyorstöltéséről.

 

2007. április 28. - Kibővített vezetőségi űlés

Napirend:

 

2007. május 5. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Csendes János : Olcsó napkollektoros rendszerek, elsősorban vidékieknek.
14.00 Szűcs Attila : Az akkumulátorok gyorstöltéséről.
15.00 Marek Tibor : Az április 28.-i kibővített vezetőségi űlés határozatai.

 

2007. június 2. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Pájer Tibor : A szinergetika és alkalmazása (példaként: Mágneses Teljesítmény Modul ) http://fenykapu.free-energy.hu/
14.00 Indi Attila : Hogyan jön ki az erő a zárt dobozból ?( belső erőkből külső ).
15.00 Höfle Béla : Megújuló energiaforrások és az energia tárolása.

 

2007. június 16. - Elméleti csoport találkozó

Bemutatkozó előadások:

 

2007. július 7. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Höfle Béla : Megújuló energiaforrások. ( bemutató is: hőszivattyú, napkályha )
14.00 Lehoczky Dániel : Mágneses és gravitációs motor kisérletek. ( bemutató is )
15.00 Szűcs Attila, Kováts Lajos: MEG- mérési eredmények.

 

2007. július 21. - Elméleti csoport találkozó

Bemutatkozó előadások:

 

2007. augusztus 4. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 prof. Kiknadze Gennadij : Tornádó típusú technológiák az energetikában. ( orosz nyelven, tolmácsolással )
14.00 Sarkadi Dezső : Energia a térből.
15.00 Máthé Sándor : Gravitációs kölcsönhatások számítása..

 

2007. szeptember 1. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 dr. Markó Imre : Szilárdtest technológiák az energetikában.
14.00 Nehéz Imre : A GAIA-terv ( levegőnél könnyebb szerkezetek a Föld megmentésére ) http://www.gportal.hu/nehezimre/
15.00 Gulyás István : Mágnesmotorok szerkezeti kialakítása...

 

2007. október 6. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Halmai István : Vákumcsöves napkollektorok gyártása és alkalmazása ( magyar szabadalom )
14.00 Lendvai József : Energia transzportfolyamatok vizsgálata
15.00 Ozsgyáni László : Gravitációs kölcsönhatásokra vonatkozó kísérletek vizsgálata (Galilei, Newton, Einstein és kortársaik.)

 

2007. november 3. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Halmai István : A polikarbonát napkollektor és fejlesztései, valamint alkalmazásuk a gyakorlatban.
14.00 Végh Ferenc : Szélerőmű típusok és alkalmazásuk
15.00 Zsizsikné Tóth Ilona : Ezoterikus ( bio ) energia ( bemutató is )

 

2007. december 1. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Ritz Sándorné, Marek Tibor : Beszámoló az ezévi munkáról, javaslatokat kérünk a jövőre vonatkozóan...
14.00 Végh Ferenc : Az energia tárolása.
15.00 Jakab György : Változatok a hulladékhő felhasználására.

 

2008. január 5. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Varsányi Péter : Precíziós mechanikai és elektromechanikai mérések módszerei.
14.00 Sarkadi Dezső : Nem hagyományos energiaforrások elméleti és gyakorlati kérdései. (Elmaradt)
15.00 Kováts Lajos : Gravitációs motorok.

 

2008. február 2. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Höfle Béla : Kis energiaigényű gerendaház.
14.00 Koppány Attila : Tájékoztató a Sámán Holding ajánlatával kapcsolatos kérdésekről.
15.00 Marek Tibor : Környezeti hőenergiát alkalmazó modellek építése.

 

2008. március 8. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Horváth Dénes és Kilin Sándor : "Rotoverter" mérése.
14.00 Koppány Attila : A mágnesség Curie-hőfokhoz tartozó átmenetét felhasználó készülékek.
15.00 Bánhegyi Zsolt : Egy "Over Unity" készülékről.

 

2008. április 12. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Csefkó Pál : Kísérletek plazmával.
14.00 Szabó Tamás : A hidrogén döbbenetes tulajdonságai.
15.00 Orbán Árpád Márk, Lendvai József : Kísérleti "széltolómű" ( szélerőmű ) megépítése és kezdeti mérései.

 

2008. május 10. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Galsán Victor : "Régi- új technológiák" Szemelvények, főleg az orosz Faraday labor "New Energy Technologies" c. folyóiratából...
14.00 Horváth Sándor László : A "Bontino" elektromos kisautó-család fejlesztése. (elmaradt)
15.00 Nagy Gábor : Egy sokszoros újító, feltaláló tapasztalatai, ötletei.

 

2008. június 14. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Takács István : A "másodfajú örökmozgó" lehetséges !!! A Carnot körfolyamatnál jobb, sőt 100%-os elméleti hatásfokú hőerőgépek, a hulladék és környezeti hő, mint új energiaforrás.
14.00 Horváth Sándor László : A "Bontino" elektromos kisautó-család fejlesztése. (elmaradt)
15.00 Bungó Béla : "A világ legkönnyebb betonja" egy új, éghetetlen, páraáteresztő hőszigetelő anyag, és alkalmazásai.

 

2008. július 12. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Papp Zoltán : Skaláris rádió-technológia.
14.00 Végh Ferenc : Légmotorok, nyílt és zárt munkaközegű motorok.
15.00 ANTRO KHT képviselője : A SOLO kisautó fejlesztése.
16.00 Horváth Sándor László : A "Bontino" elektromos kisautó-család fejlesztése. (elmaradt)

 

2008. augusztus 9. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Jakab Zoltán : Transzformátoros, piezókerámiás térenergia készülék.
14.00 Végh Ferenc : Légmotorok, nyílt és zárt munkaközegű motorok ( folytatás ).
15.00 Lovas Miklós : Egy különleges légmotor.

 

2008. szeptember 13. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Tejfalussy András : Az energiaválság elhárítási lehetősége, magmahővel fejlesztett gőzzel működő erőművekkel. http://www.aquanet.fw.hu/
14.00 Nehéz Imre : A léghajózás reneszánsza modern eszközökkel. http://nehezimre.gportal.hu
15.00 Csefkó Pál : A CSP konverter alkalmazása nagyfeszültségű hálózatokon. http://www.cspenergy.fw.hu

 

2008. október 4. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Dr. Markó Imre : Különleges áramlások.
14.00 Tassi Tamás : Az elektron speciális állapota, a gömbvillám egy lehetséges magyarázata.
15.00 Csendes János : Földben és vizben lévő szerkezetek korrózióvédelme. (elmaradt)

 

2008. november 8. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Indi Attila : Az Univerzum kutatásának haszna és kára, különös tekintettel a fejlesztésekre, találmányokra.
14.00 Csendes János : Földben és vizben lévő szerkezetek korrózióvédelme.
15.00 Kurcz Ferenc : Újdonságok bemutatása.

 

2008. december 13. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Sindely László : Az atommag felépítése, új magmodell. (elmaradt)
14.00 Jekkel János : Vízhajtású autók története.
15.00 Hima Ernő : A jövő lehetséges energiaforrásai főleg villamos energia előállítására Témavázlat, WinWord 6.0 formátum

 

2009. január 10. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Kocsis G. István : "Nikola Tesla és az Univerzum titkai" c. könyv megírásának története. http://www.teslabook.fw.hu/
14.00 Sindely László : Az atommag felépítése - új magmodell. (elmaradt)
15.00 László Deme József : Saját készítésű biogáz-előállító kisebb gazdaságok részére és más érdekességek.

 

2009. február 14. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Csefkó Pál : Újabb fejlesztések, és az amerikai út. http://www.cspenergy.fw.hu/
14.00 Sindely László : Az atommag felépítése, új magmodell.
15.00 Dr. Mucsy Endre : Szélgép, pneumatikus erőátvitellel. http://mucsy.extra.hu/

 

2009. március 14. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Bánhegyi Zsolt, Hima Ernő és mások: Témavázlatok, javaslatok működő munkacsoportok kialakítására.
14.00 Munkacsoportok megalakulása, rövid, első megbeszélés.
15.00 Géczy Gábor : Vissza a jövőbe - szerves kultúra - szerves gondolkodás. http://www.magtar.hu/

 

2009. április 11. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Dr. Mucsy Endre : Út a környezetkímélő energetikához.
14.00 Kocsis G. István : Nikola Tesla és Sindely László atommag-modelljének összehasonlítása.
15.00 Munkacsoportok megalakulása, rövid, első megbeszélés.

 

2009. május 9. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Galsán Victor : Energia pneumo-hidraulikával.
14.00 Kristóf Miklós : Szemléletes ÉTER-elmélet. http://kvadromatika.fw.hu/
15.00 Munkacsoportok beszámolói.

 

2009. június 13. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Gál Marcell : Megújuló energia hagyományos és újabb módszerekkel.
14.00 Horváth Sándor : Beszámoló a "BONTINO" kisautó fejlesztésének és gyártásba vitelének állásáról. (elmaradt) http://www.brixxon.com/
15.00 Munkacsoportok beszámolói.

 

2009. július 11. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 Dr. Bednár András, Szirmai Zoltán, Horváth István : A "Tz Elma ZRt" bemutatkozása, az "ELMA 01" elektromos autó prototípusa. http://www.tz-elma.eu/
14.00 Czobor Imre, Kriston Ákos : A "Hy-go" üzemanyagcellás jármű. http://www.hy-go.com/ és http://www.fuelcell.hu/
15.00 Nehéz Imre : Az "Aerostat" naperőmű. http://nehezimre.gportal.hu/
16.00 Munkacsoportok beszámolói.

 

2009. augusztus 8. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói
14.00 Pratzner Győző : Nagyteljesítményű szélgép, szabadesés, lebegés szimulálására. http://www.aerodium.hu/
15.00 Horváth Dénes : Kapanadze generátorának feltételezett működése. http://www.youtube.com/watch?v=uxQ99R4gOWY

 

2009. szeptember 12. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói
14.00 Lendvai József : Az Univerzum keletkezése - az első három perc, és ami előtte és utána történhetett.
15.00 Roskó Farkas : Nagyfeszültségű kísérletek és szokatlan effektusokat mutató berendezések - gyakorlati szemmel.

 

2009. október 10. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói
14.00 dr. Mészáros Ágoston : A napenergia hasznosításának alternatív módjai (energiatároló). Gravitációs energia.
15.00 Mester Gábor : Saját gyártású, kefenélküli, szabályozható elektromotorok.

 

2009. november 7. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói
14.00 Hetesi Zsolt : Gazdasági és erőforrásválság ill. a Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport munkája és eredményei. http://astro.elte.hu/~hetesizs/ http://www.ffek.hu/
15.00 Kocsis G. István : Hatás-ellenhatás az állandómágneses generátorban. http://stevelogy.fw.hu/

 

2009. december 12. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói : Jekkel János "Hogyan tovább?" ( javaslatok és bemutató )
14.00 Dr. Györgyi Viktor : Szélgenerátor fejlesztés. http://www.windcraft.hu/
15.00 Dr. Markó Imre : A tornádó technológia elméleti alapjai

 

2010. január 9. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói
14.00 Dr. Mészáros Ágoston : A " Hidrinó" technológia - energia hidrogénből.
15.00 Dr. Györgyi Viktor : Szélgenerátor fejlesztés. http://www.windcraft.hu/
16.00 Roskó Farkas : Újabb kisérletek nagyfrekvenciás és nagyfeszültségű áramkörökkel. http://www.hvlabs.hu/

 

2010. február 13. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói
14.00 Horváth Sándor : A Bontino kisautó fejlesztése és gyártásba vitele. (elmaradt)
14.00 Kováts Lajos : A nagy Tesla transzformátor bemutatása, nagyfeszültségű kísérletek.
15.00 Eördögh Árpád : Spirális periódusos rendszer és az atommagok alakja.

 

2010. március 13. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói
14.00 SLA Akku Team ( Csernák Sándor, Szűcs Attila ) : Akku gyorstöltés bemutató. http://www.slaakku.qwqw.eu/
15.00 Eördögh Árpád : A világegyetem más szemmel.

 

2010. április 10. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói
14.00 Kováts Lajos : Az elektromosság, a mágnesség és az elektromágnesség alapjelenségei.
15.00 Horváth Dénes : Impulzus üzemű akkumulátortöltő és regeneráló.

 

2010. május 8. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Dr. Bednár András, Horváth István : Az elektromos autó jelene és jövője. (Az ELMA 02 -vel jönnek) http://www.tz-elma.eu/
15.00 Salca János : Beszámoló a gravitációs energiát felhasználó vízerőgép fejlesztéséről.
16.00 Papp Árpád : Földantenna.

 

2010. június 12. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Molnár R. Pál : A fizika néhány nyitott kérdése. http://www.tar.hu/molnarrp/
15.00 Urbán Iván : Az 5. hullám: Paradigma-váltás a 21. században. Jövőképek a 3. évezred hajnalán. (elmaradt) http://www.futurbi.ini.hu/
16.00 Kutasi Zoltán, Szabó Ádám : A Kecskeméti Főiskola Eco-Marathon csapata és eredményei. (1 liter üzemanyag - 1588 km) http://www.eco-marathon.hu/

 

2010. június 26. - Elméleti csoport találkozó

Napirend:

 

2010. július 10. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Sarkadi Dezső : A gravitáció ismeretlen titkai.
15.00 Talpag József : Az Élő energia kft termékei : hőszivattyús kazán, tükörparaboloid napfűtő. http://www.eloenergia.eu/

 

2010. augusztus 14. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Molnár R. Pál: Az aranyösvény keresése http://www.tar.hu/molnarrp/
15.00 Boronkay Gábor : "Duratherm", egy (energia)hatékony építési rendszer http://www.duratherm.hu/

 

2010. szeptember 11. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A Belgrádban járt csoportunk beszámolója a Tesla-múzeumban tett látogatásáról.
14.00 Urbán Iván : Az 5. hullám: Paradigma-váltás a 21. században. Jövőképek a 3. évezred hajnalán. http://www.futurbi.ini.hu/ ( a jún. 12-én elmaradt előadás )
15.00 Gál Marcell : Folyadékdugattyús motor és szivattyú. Mikroprocesszoros motorvezérlések. http://www.eleg.hu/tiki/

 

2010. szeptember 25. - Elméleti csoport találkozó

Napirend:

 

2010. október 9. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói
14.00 Dr. Mészáros Ágoston : A hidrinó és kapcsolódó kutatások
15.00 Horváth Sándor László : Elektromos bérautó hálózat

 

2010. október 23. - Elméleti csoport találkozó

Napirend:

 

2010. november 6. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói
14.00 Gál Marcell : A tóriumos, sóolvadékos atomreaktor.
15.00 Papp Zoltán : A caduceus antenna működése, elmélete és összehasonlítása más antennákkal.

 

2010. december 4. - Elméleti csoport találkozó

Napirend:

 

2010. december 11. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói
14.00 Halmai István : Gondolatok az EnergiTech egyesület hatékonyabb működtetéséhez.
15.00 Kováts Lajos, Marek Tibor : Mozgó alkatrész nélküli elektromos erőforrások (hő - villamos átalakítók).

 

2011. január 15. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói
14.00 Ritz Sándorné : Titkári beszámoló az EnergiTech egyesület gazdasági ügyeiről.
14.30 Molnár R. Pál : Kutatásaim, eredményeim. http://www.tar.hu/molnarrp
15.30 Egyéni munkák, tervek, javaslatok.

 

2011. február 12. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói. ( Dr. Mészáros Ágoston a hidrínóról )
14.00 Horváth Dénes : A térenergetika lényege hullámtani megközelítésben.
15.00 Kováts Lajos : Logaritmikus spirál elrendezést tartalmazó mágnesmotor.

 

2011. március 12. - Közgyűlés

12.30 Közgyűlés - Előzetes téma-javaslat:
Szakmai előadások:
14.00 Végh Ferenc : Hidrogén üzemanyag tárolása gépjárműveken.
15.00 Haberland Jenő: A Zéró Energia Ház és Magyar Energetikai Fejlesztő Kft-k energetikai fejlesztései http://www.zeroenergiahaz.hu/ http://www.mefkft.hu/

 

2011. április 9. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói
14.00 prof. Országh József : Környezet- és költségkímélő, önálló, családi, hulladék-, szennyvíz, víz-, fűtés-megoldás ( alomszék, komposztálás, esővíz, komposztfűtés ) http://www.eautarcie.org/
15.00 dr. Mészáros Ágoston : A hidrínóról - folytatás

 

2011. május 14. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Dr. Kovács Mónika és Fekete Zoltán : A SzuperVályog: Környezettudatos Ház-, Kert- és Tájépítési technológia Magyarországon. http://www.szupervalyog.com/
15.00 Dr. Mészáros Ágoston : Az "Ötödik Erő" ( az antigravitációról ) irodalom: http://www.blacklightpower.com/

 

2011. június 11. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Dr. Sarkantyús István : Nedves falak víztelenítése.
15.00 Tassi Tamás : A gravitáció hatása a fényterjedésre.

 

2011. július 9. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Ozsvári Dénes : Két kerékkel a jövő felé ( bemutató is ).
15.00 Gál Marcell : Folyadékos turbinák és folyadékdugattyús béta Stirling motor.

 

2011. augusztus 13. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Országh József prof. : Helyi megoldások egy fenntartható vízgazdálkodás felé. Témavázlat, WinWord 6.0 formátum http://www.youtube.com/watch?v=0fnsCtfuZVY http://www.eautarcie.org/
15.00 Koppány Attila, Kiss Orsolya : Hang- piktogram- és fogalomírás. ( Törekvés egy minden nyelven érthető közlés, pl. műszaki leírás felé. )

 

2011. szeptember 10. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Kristóf Miklós : A szemléletes éterelmélet újabb bizonyítéka, és más eredmények. http://kvadromatika.fw.hu/
15.00 Végh Ferenc : Energiatárolók összehasonlítása ( lendkerekes, hidraulikus, levegős, elektrolitikus )

 

2011. október 8. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Dr. Mészáros Ágoston : Hogyan működik az atom? http://www.blacklightpower.com/, magyar nyelven : http://fenykapu.free-energy.hu/ honlapon a BlackLight folyamat.
15.00 Mester Gábor : BLDC, ( kefenélküli, egyenáramú ) motorok és vezérléseik.

 

2011. november 5. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Kováts Lajos : Az elektromos mező tulajdonságainak bemutatása az 1 MV-os feszültséget előállító Van de Graaf generátorral.
15.00 Gál Marcell : A kondenzációs kazán működése és más jó hatásfokú fűtési eljárások.

 

2011. december 10. - Közgyűlés

Napirend:

12.30 A közgyűlés programja :
a. Elnöki és titkári beszámoló, a végzett munka megvitatása és szavazás a beszámolók elfogadásáról.
b. Az elnökség mandátuma lejárt, lemond, új vezetőség választása.
c. A közhasznúság kérésével kapcsolatos alapszabály módosítás megtárgyalása és szavazás.
d. Javaslatok kérése az egyesületi munka javítására, azok megtárgyalása, esetleges megszavazása.
Szakmai előadások:
14.00 Komlós Ferenc : Fűtés, hűtés hőszivattyús "ingyen" energiával. http://www.komlosferenc.info/
15.00 Végh Ferenc : A jövő energia hordozója, a metanol (Oláh György szerint), vagy a hidrogén forradalom, vagy valami más. (elmaradt)

 

2012. január 7. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Dr. Mészáros Ágoston : Az ismeretlen hidrogén.
15.00 Végh Ferenc : A jövő energia hordozója: a metanol (Oláh György szerint), vagy a hidrogén forradalom, vagy valami más. ( A 2011 dec. 10-én elmaradt előadás. )

 

2012. február 11. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Eördögh Árpád : Örvények, nagyon kis ellenállású mozgások.
15.00 Kristóf Miklós : Mérés előkészítés a relativitás-elmélettel kapcsolatban.

 

2012. március 10. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói. (Pl. Hatos Lajos : injektoros autó módosítása - dokumentált 20 %-os üzemanyag megtakarítás.)
14.00 Prof. Török Vilmos : A szokásostól eltérő villamos gépek.
15.00 Dr. Mészáros Ágoston : Szinte korlátlan energia vesz körül. Hogy juthatunk hozzá?

 

2012. április 14. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói. ( Benne Papp Árpád : Higany átalakítása arannyá )
14.00 Dr. Mészáros Ágoston : A mágneses vitorla és a hidrínó.
15.00 Csefkó Pál Tamás : Napelemek a tértechnológiában. ( http://www.cspenergy.eu/ )

 

2012. május 12. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Dr. Mészáros Ágoston : Hidegfúzió - konfúzió?
15.00 Végh Ferenc : A jövő energia hordozója: a metanol (Oláh György szerint), vagy a hidrogén forradalom, vagy valami más. ( A 2012 januári előadás folytatása. )

 

2012. június 9. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Dr. Mészáros Ágoston : Hidegfúzió vagy konfúzió? II. rész
15.00 Dr. Schuster Winfried András : A nullponti energia, éter főleg biológiai vonatkozásai.

 

2012. július 14. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.
14.00 Dr. Mészáros Ágoston : A gravitációs energia közvetlen alkalmazása ( gyakorlati példával ).
15.00 Bagdi Zoltán : Az Univerzum eredete, működési módja ( az éter energiájának kinyerési lehetőségei ).

 

2012. augusztus 11. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13. 00 A munkacsoportok beszámolói.

14. 00 Dr Mészáros Ágoston : Hogyan lehet egyetlen csepp rakéta-hajtóanyag nélkül benépesíteni a Marsot ? ( az előző havi téma folytatása )

15. 00 Csernák Sándor, Szűcs Attila : Lítium akkumulátorok ( LiFeYPO4 ) gyorstöltése (bemutató is ). www.slaakku.co.uk

 

2012. szeptember 15. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.0 A munkacsoportok beszámolói : (pl. Kristóf Miklós „ az Univerzum energiája” )

14.0 Dr Mészáros Ágoston : A CIHT áramcella a közeljövő igérete.

15.0 Budai Sándor : "Saját építésű stirling motor és módosításai" http://www.youtube.com/watch?v=glDdMZHO9hQ

 

2012. október 13.- Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.0 A munkacsoportok beszámolói : (pl.Végh Ferenc : „Hidrogén alkalmazások” )

14.0 Sáfrány Zsolt : „ A civil egyesületi törvényből adódó lehetőségek és feladatok.”

15.0 Gál Marcell : „ Belső égésű motorok, gázmotorok, szénpor-tüzelésű motorok. „

 

2012. november 10. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.0 A munkacsoportok beszámolói

14.0 Sindely László : „A hő fogalmának átértékelése”

15.0 Marek Tibor : „Módszerek a vákum energiájának kinyerésére C. W. Turtur nyomán http://www.ostfalia.de/export/sites/default/de/pws/turtur/FundE/Deutsch/publis.pdf

 

2012. december 08. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.0 A munkacsoportok beszámolói

14.0 Sarkadi Dezső : „Az atomok szintézise a szupernovákban”

15.0 Galsán Victor : „Gravitációs gépek”

 

2013. január 12. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.0A munkacsoportok beszámolói

14.0Dr Mészáros Ágoston : „ A CIHT cella a gyakorlati megvalósítás útján ”

16.0 Budai Sándor:„Új stirlimg motor, generátorral” ( http://youtu.be/vXxdde-UTkU )

 

2013. február 9. – Egyesületi összejövete

Napirend:

15.0 A munkacsoportok beszámolói

16.0 Pájer Tibor : „ Regeneratív gyorsulás – mechanikus ill. elektromos teljesítnénynövelés, pl. összekapcsolt motor és generátor által. ” (http://fenykapu.free-energy.hu/ )

15.0 Dr Mészáros Ágoston : „ Anód- és katód-folyamatok a CIHT cellában. ”

 

2013. március 9. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.0 A munkacsoportok beszámolói

14.0 Kristóf Miklós : „ A gyakorlatban alkalmazott éterelmélet ( a Titius–Bode szabály, a Lenz törvény és megkerülése, a kiegyenlítetlen lendkerék mint energiaforrás ).”

15.0 Hima Ernő : „Villamos energia megújuló energiaforrásból és tárolt mechanikai energiából. ”

 

2013. április 13. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.0A munkacsoportok beszámolói

14.0Eördögh Árpád : „ A félreértett elektromágnesség . www.nuclearmorphology.hu ”

15.0 Hima Ernő : „Permanens-mágnes tartású mágneskapcsoló"

 

2013. május 11. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.0A munkacsoportok beszámolói

14.0Gál Marcell : „ Lassú- és gyors-neutronos szaporító-atomreaktorok . ”

15.0 Dr Mészáros Ágoston : „A CIHT hidrínó cella építésének és üzemeltetésének problémái ."

 

2013. június 8. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.0 A munkacsoportok beszámolói, közte Hima Ernő : „ Szilárdtest hőtároló ”

14.0 Sarkadi Dezső : „ Energetikai kutatások – elmélet és gyakorlat ”

15.0 Marinka-Tóth József : „Litium akkumulátorok, töltö, BMS és diagnosztikai rendszerei”

16.0 Papp Árpád L. : „ A világ legegyszerűbb hűtő és fagyasztó gépe, áram nélkül"

 

2013. július 13. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.0 A munkacsoportok beszámolói ( közte Dr. Mészáros Ágoston : „CIHT cella kísérletek” )

14.0 Sarkadi Dezső : „ Energetikai kutatások – elmélet és gyakorlat ” előadás folytatása

15.0 Végh Ferenc : „ A metanol előállítása, újabb eredmények ”

 

2013. augusztus 10. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.0 A munkacsoportok beszámolói ( közte Orbán Árpád : „Védekezés az erős elektromágneses sugárzások ellen.” )

14.0 Kiss József György : „A víz szerkezetéről és gyógyító erejéről.”

15.0 Eördögh Árpád : „ A mult keresése.”

 

2013. szeptember 14. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.0 A munkacsoportok beszámolói

14.0 Kiss József György : „A Maxwell egyenletek és értelmezésük.”

15.0 Nehéz Imre : „ A Green Aorta koncepció – terv ( A sivatag újra termővé-, élővé- tétele hidrogén-ballon szerkezetekkel.)”

 

2013. október 12. - Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.0 A munkacsoportok beszámolói ( közte Csefkó Pál saját fejlesztései )

14.0 Lőrincz János : „A fenntartható fejlődés jegyében mikrubiológiai eszkötök és módszerek alkalmazása házunkban és környezetünkben.” www.okonet.hu

15.0 Horváth Dénes : „Villanyautó, drága és nehéz akkumulátor-telepek nélkül.”

 

2013. november 16. - Egyesületi összejövetel

Napirend

13.00 A munkacsoportok beszámolói ( közte Kovács Antal kérdése egy készülék múködő-képességéről )

14.00 Dr. Mészáros Ágoson : „A 21. század csodája az energetika megújulása.” 15.00 Kristóf Miklós : „ Az elektrogravitáció és kísérleti elrendezés gyakorlati igazolására.”

( www.kvadromatika.fw.hu )

 

2013. december 14. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.( közte Nagy József és társai ismertetik energetikai találmányukat )

14.00 Horváth Dénes : „Mágneses erősítők alkalmazása a térenergetikában.”

15.0 Csefkó Pál : „Saját kutatásaim.” ( részben előadva a nov. 9.-i UFÓ konferencián )

 

2014. január 11. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói. ( közben Harangi Árpád : „A technológiai fejlesztés lehetőségei a szociális szövetkezetek keretében – decentralizáció.” )

14.00 Kristóf Miklós : „Az elektrogravitáció és kísérleti elrendezés annak igazolására.” www.kvadromatika.fw.hu

15.00 Gál Marcell : „Rövid témák : a georeaktor és más érdekességek.”

 

2014. február 8. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói.

14.00 Pájer Tibor : „ Az ionoszféra energiájának kinyerése regeneratív antennával. ” www.fenykapu.free-energy.hu 2.4.18.0 fejezet

15.0 Dr. Mészáros Ágoston : „ Érdekességek az „elemi” részecskék világából.”

 

2014. március 8. – Egyesületi közgyűlés

Napirend:

12.30 A közgyűlés programja :

a. Elnöki és titkári beszámoló, a végzett munka megvitatása és szavazás a beszámolók elfogadásáról.

b. Javaslat az egyesület tagsági viszonyainak rendezéséről és annak megszavazása

c. Egyéb kérdések megtárgyalása, esetleges megszavazása.

13.00 A közgyűlés esetleges új kitűzése változatlan programmal, ha a legalább a tagság 50% + 1 fő, nem jelenik meg.

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz.

14.00 Horváth Dénes : „TÖRVÉNYSÉRTÉS”! ! ! ( A Lenz-törvény megkerülésével működő áramkörök)

15.00 Kiss József György : „Az inga működésének fizikai magyarázata. ( Rejtett erőterek detektálása )”

 

2014. április 12. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói : Riport vetítése Szabó Lászlóról és készülékeiről.

14.00 Honti László, Koppány Attila : „Dolgozzunk együtt!” ( Nonprofit vállalatok, szövetkezetek és vállalkozások együttműködése. )

15.00 Gál Marcell : „Abszorpciós hűtőgépek és hőszivattyúk.”

 

2014. május 10. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói :

14.00 Dr. Mészáros Ágoston : „Az ötödik erő : Antigravitáció”

15.00 Kiss József György : „A titokzatos energia”

 

2014. június 14. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói :

14.00 Kristóf Miklós : „Elektrogravitációs csónak”

15,00 Harangi Árpád : „Vezérléstechnika olcsó elektromos fűtési rendszerekhez”

 

2014. július12. – Egyesületi összejönetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói :Horváth Dénes: „Paradigmaváltás a tértechnológiában”

14.00 Csefkó Pál Tamás : „Szupergyors akkunulátor regenerálás és töltés, ill. brumm-mentes tápellátás filmeseknek”

15.00 Harangi Árpád : „Vezérléstechnika olcsó elektromos fűtési rendszerekhez”

 

2 014. augusztus 9. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói ( közte Orbán Árpád : „Védekezés az erős elektromágneses sugárzások ellen.” )

14.00 Kiss József György : „A víz szerkezetéről és gyógyító erejéről.”

15.00 Eördögh Árpád : „ A mult keresése.”

 

2014. szeptember 13. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

15.00 A munkacsoportok beszámolói :

14.00 Dr Mészáros Ágoston : "Az Univerzum energetikája a klasszikus fizika szemszögéből"

15.00 Harangi Árpád : „Vezérléstechnika olcsó elektromos fűtési rendszerekhez”

 

2014. október 11. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói : benne : Kiss József György „A Föld mágneses mezeje és az ionoszféra mint védö réteg, ill. a wistlerek megcsapolása energianyerés céljából”

14.00 Horváth Dénes : „Korszerű mágnesanyagok néhány alkalmazása"

15.00 Schuszter W. András : „Kwantumbiológia ill. hogyan lehet az emberek életén javítani ?”

 

2014. november 15. – Egyesületi összejönetel

Napirend:

13.0 A munkacsoportok beszámolói : Horváth Dénes :„Korszerű mágnesanyagok néhány alkalmazása a térenergetikában”

14.00 prof. em. Török Vilmos :„14 kW-os napelemes házi erőmű telepítése és üzemi tapasztalatai"

15.0 Harangi Árpád : „ Szociális szövetkezetek, mint új munkalehetőség”

 

2014. december 13. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói :

14.00 Kiss József György : „Mesterséges ideghálózatok és alkalmazási lehetőségeik"

15.0 Hima Ernő : „Az utóbbi évek fejlesztései ”

 

2015. január 17. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói : Hima Ernő : „Falszárítás”

14.00 Gál Marcell : „ Gyorsneutronos atomreaktorok (238U, 239Pu, 233U hasadása 235U helyett) "

15.0 Dorogi László :” Helyiségek utólagos hőszigetelése nem tiltandó”

 

2015. január 22. – Egyesületi tanfolyam I.

18.00-20.0 Hima Ernő : „Falszárítás I.”

2015. január 26. – Egyesületi tanfolyam II.

18.00-20.0 Hima Ernő : „Falszárítás II.”

 

2015. február 14. – Egyesületi összejövetel

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói :

14.00 Gál Marcell : „ Gyorsneutronos atomreaktorok folytatás :neutronok szimulációja "

15.0 Dr Markó Imre : „ Örvényszerű áramlások és alkalmazásaik ”

 

2015. március 14. – Egyesületi összejövetel .

Napirend:

13.00 A munkacsoportok beszámolói : Közben „FGXpress” ismertetése

14.00 Höfle Béla : „ Decentralizált kiserőművek létesítése megújuló energiaforrásokkal "

15.0 Végh Ferenc : „ Hidrogén és metanol technológiák ”

16.0 Kérdések, válaszok : Eigner Gyula : Motor hatásfok-jav. adapter.

Vissza az oldal tetejére!